Centrum průmyslového výzkumu Kunštát

 

Plocha lokality: 110.000 m2

Kapacita přívodu elektrické energie: 3.500 kW (s možností rozšíření)

Kapacita přívodu zemního plynu: 800 m3/hod.

Vlastní zdroje pitné a užitkové vody o kapacitě 150 m3/hod.

Vlastní chemické a biologické čističky odpadních vod.

Poloha lokality: areál se nachází na parcelách katastrálního území Kunštát a Zbraslavec, 30 km od Brna, v nejsevernější části JmK, 2 km od města Kunštátu, v území bez obytných domů

Dopravní obslužnost lokality: lokalita se nachází 6 km od rychlostí komunikace R43 Brno – Svitavy a 2 km od silnice I. třídy, 19 do areálu jsou svedeny zastávky linek veřejné dopravy (autobusy). Lokalita disponuje smyčkou na otáčení kamiónů a odstavnými plochami pro ně.