3D: Algoritmické modelování: Rhinoceros 3D, Grasshopper

Cíl workshopu

Hlavním cílem workshopu je seznámit techniky, inženýry i kreativní designery s nástroji umožňujícími připravit návrhy v CAD modelech tak, aby byla možná jejich rychlá modifikace v případech vyžadujících kastomizaci návrhů dle preferencí klienta, nebo jejich častou modifikaci podle potřeb konkrétní aplikace.

Odborná garance

Ing. David Škaroupka, Ph.D.


Všeobecné informace
Místo konání
První den
Druhý den
CPV Kunštát

Zbraslavecká 777, Kunštát, 679 72, Czech Republic

 

NETME Centre

Technická 2, Brno, 61669, Czech Republic


Organizační údaje

Účastnický poplatek

Dvoudenní workshop: 16.000,- Kč bez 21% DPH/osoba

Ubytování a stravu si každý účastník hradí sám.

Počet účastníků je limitován:

  • max. počet účastníků 10

Termíny konání:

  • 05. 12. - 06. 12. 2017 


Program workshopu

První den - CPV Kunštát

09:00 - 10:00 Registrace účastníků

10:00 - 10:10 Zahájení – Organizační informace

10:10 - 11:30 Parametrizace rozměrů, Použití matematických funkcí

11:30 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:30 Parametrická pole, Mapování objektů kolmo k ploše

14:30 - 14:45 Coffeebreak

14:45 - 17:00 Paneling tools – Strukturované povrchy, Fasády

17:00 Ukončení prvního dne


Druhý den - NETME Centre Brno

09:00 - 10:00 Atraktory – Ovlivňování parametrů pomocí jiných objektů

10:00 - 11:30 Generování 3D struktur

11:30 - 13:00 Oběd

13:00 - 17:00 Příklady aplikací v designu a architektuře

17:00 Ukončení druhého dne