3D optická digitalizace: Kontrola kvality ve strojírenství

Cíl workshopu

Hlavním cílem workshopu je seznámit techniky, inženýry a vedoucí pracovníky s technologií 3D optické digitalizace a kontroly kvality nejen strojírenských výrobků. V rámci workshopu se posluchači seznámí se základními kroky digitalizačního procesu a prakticky si vyzkouší rozměrovou analýzu vybraného dílu.

 

Odborná garance

doc. Ing. David Paloušek., Ph.D.

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.

Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D.


Všeobecné informace
Místo konání
První den
Druhý den
CPV kunštát

Zbraslavecká 777, Kunštát, 679 72, Czech Republic

 

 

NETME Centre

Technická 2, Brno, 61669, Czech Republic


Organizační údaje

Účastnický poplatek

Dvoudenní workshop: 16.000,- Kč bez 21% DPH/osoba

Ubytování a stravu si každý účastník hradí sám.

Počet účastníků je limitován:

 • max. počet účastníků 8

Potřebný software dostanou účastníci při registraci.

Doporučujeme vlastní výpočetní techniku.

Termíny konání:


Program workshopu

První den - cpv kunštát

09:00 - 10:00 Registrace účastníků

10:00 - 10:10 Zahájení – Organizační informace

10:10 - 11:30 Úvodní přednáška

 • Základní principy digitalizace
 • Rozdělení skenovacích technologií
 • Využití při kontrole, automatizace

11:30 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:00 Praktické aplikace

 • Příprava digitalizace
 • Digitalizační přístupy
 • Ukázka naskenovaných modelů v Gom inspect – aplikace z praxe
 • Ukázka skenování s 3D skenerem Sense

14:00 - 14:30 Seznámení s GOM Inspect

 • Uživatelské prostředí GOM Inspect
 • Import modelů STL, STEP (CAD a mesh)
 • Jednoduché ustavení a zobrazení mapy odchylek

14:30 - 14:45 Coffeebreak

14:45 - 15:30 Optimalizace polygonální sítě

 • Oprava děr v síti
 • Vyhlazení modelu
 • Optimalizace sítě

15:30 - 16:30 Další základní operace v GOM inspect

 • Další možnosti ustavení (3-2-1, plane-line-point, RPS ustavení, best-fits tolerancemi…)
 • Vytvoření mapy odchylek na řezu, zobrazení hodnot, úprava škály
 • Vytváření geometrických prvků na síti i CAD datech

16:30 - 17:00 Dotazy, diskuze

17:00 Ukončení prvního dne


Druhý den – NETME Centre Brmo

09:00 - 10:00 Příprava dílu a digitalizace

 • Aplikace referenčních bodů, nástřik zmatňujícím práškem
 • Skenování dílu

10:00 - 11:30 Digitalizace dílu + Zpracování dat:

 • Skenování dílu
 • Zalepení děr, vyhlazení modelu a optimalizace sítě
 • Ustavení dílu
 • Zobrazení barevné mapy odchylek

11:30 - 13:00 Oběd

13:00 - 15:00 Zpracování dat a tvorba protokolu:

 • Měření geometrických tolerancí a kót dle výkresu
 • Tvorba protokolu měření

15:00 Ukončení workshopu