3D tisk kovů: Aditivní technologie ve strojírenství

 

Cíl workshopu

Hlavním cílem workshopu je seznámit techniky, inženýry a vedoucí pracovníky s technologií 3D tisku kovových materiálů. V rámci workshopu se posluchači seznámí se základními procesními parametry, přípravou výroby a samotným procesem stavby.

Odborná garance

Doc. Ing. David Paloušek., Ph.D.

Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Ing. Radek Vrána


Všeobecné informace
Místo konání
První den
Druhý a třetí den
CPV kunštát

Zbraslavecká 777, Kunštát, 679 72, Czech Republic

 

NETME Centre

Technická 2, Brno, 61669, Czech Republic


Organizační údaje

 

Účastnický poplatek

Základní - Dvoudenní workshop celkem: 18.000,- Kč bez 21% DPH/osoba

Rozšířený - Třídenní workshop celkem: 28.000,- Kč bez 21% DPH/osoba

Ubytování a stravu si každý účastník hradí sám.

Počet účastníků je limitován:

 • max. počet účastníků 6

Potřebný software dostanou účastníci při registraci.

Doporučujeme vlastní výpočetní techniku.

Termíny konání:

 


Program workshopu

První den - CPV Kunštát

09:00 - 10:00 Registrace účastníků

10:00 - 10:10 Zahájení – Organizační informace

10:10 - 11:30 Úvodní přednáška – Aditivní technologie pro 3D tisk kovů

 • Selective laser melting
 • Electron beam melting
 • LENS Metal Additive Manufacturing Technology

11:30 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:30 Přednáška – Procesní parametry SLM.

 • Parametry laseru (laser speed, laser power)
 • Procesní mapa
 • Strategie 3D tisku
 • Parametry vstupního práškového materiálu

14:30 - 14:45 Coffeebreak

14:45 - 17:00 Příprava dat – Základní pre-processing

 • Převody dat
 • Řešení chyb polygonální sítě

17:00 Ukončení prvního dne


Druhý den – NETME Centre Brno

09:00 - 11:00 Příprava výroby – Technika

 • Příprava práškových materiálů
 • Vlhkost
 • Příprava stroje
 • Prosévací zařízení

11:00 - 11:30 Stavba vzorků

11:30 - 13:00 Oběd

13:00 - 15:00 Validace výroby – Mikroskopie

 • Identifikace porušení materiálu
 • Identifikace vlivu procesních parametrů
 • Typické poruchy
 • Příklady selhání výroby

15:00 - 16:00 Diskuze

16:00 Ukončení druhého dne


Třetí den (rozšířený workshop) - netme centre brno

09:00 - 11:30 Výroba dílu

 • Orientace v komoře
 • Volba podpor
 • Nastavení procesních parametrů

11:30 - 12:30 Oběd

12:30 - 14:00 Post-processing

 • Vyjmutí dílu
 • 3D digitalizace
 • Odstranění podpor
 • Úprava povrchu

14:00 - 16:00 Inspekce dílu

 • 3D optická digitalizace
 • Vyhodnocení odchylek geometrie
 • Povrchová struktura

16:00 Ukončení workshopuREFERENCE

Na workshop jsem byl přihlášen za účelem získání informací o technologii 3D tisku kovových materiálů, jejím místem na trhu a směrem vývoje. O 3D tisku jsem měl doposud pouze teoretické znalosti čerpané z literatury a internetu. Celá realizace kurzu mě příjemně překvapila a zejména to, do jaké hloubky znalosti věci workshop zašel. V teoretické části jsme se seznámili se základy 3D tisku, historií, vývojem, výhodami a nevýhodami technologie, výrobci 3D tiskáren, používanými práškovými materiály aj. V praktické části jsme byli svědky a podíleli se na přípravě a tisku konkrétních dílů.

Za velké plus workshopu pokládám zejména:

*  velice osobní, otevřený a přátelský přístup lektorů,

*  velkou sdílnost informací

*  vysokou odbornou úroveň,

*  ukázky technologie 3D tisku od návrhu, vlastního tisku až po konečné operace,

*  seznámení se s dalšími technologiemi (optické skenování, metalografie, pískování).

Byl mi také sympatický kladený důraz na omezený počet uchazečů workshopu a tím pádem byl větší prostor pro bližší seznámení se s technologií, pro otázky a odpovědi. V neposlední řadě nelze opomenout ani přítomnost bohatého občerstvení po celou dobu workshopu.

Workshop vřele doporučuji všem, kteří se o 3D tisku kovových materiálů chtějí dozvědět více, a to jak začátečníkům, tak i těm, kteří s 3D tiskem mají již určité zkušenosti.

Martin Příhoda | Technolog | MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
Školení splnilo moje očekávání, je velice přínosné pro zájemce o SLM tisk kovů. Vážím si ochotného přístupu a možnosti získat aktuální informace v oblasti 3D tisku.
Ing. Martin Cafourek | Mechanical Engineer | FEI Czech Republic s.r.o.