CT: Rentgenová počítačová mikro a nano tomografie

Cíl workshopu

Cílem workshopu je seznámení účastníků s možnostmi průmyslové rentgenové počítačové tomografie v oblasti vývoje, reverzního inženýrství, výroby a kontroly kvality. Účastníci se seznámí se základními principy, výhodami a limity počítačové tomografie. Prakticky si vyzkouší tomografické měření na nejmodernějších zařízeních a seznámí se s následnou analýzou tomografických dat v profesionálním softwaru. Účastníci získají dostatečný přehled k samostatnému rozhodování o proveditelnosti a vhodnosti použití tomografické techniky pro konkrétní případy ve výrobě.

Odborná garance

Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.

prof. Ing. Jozef Kaiser,Ph.D.


Všeobecné informace
Místo konání
První den
Druhý den
CPV Kunštát

Zbraslavecká 777, Kunštát, 679 72, Czech Republic

 

CEITEC, CT laboratoř, Netme centre

Technická 2, Brno, 61669, Czech Republic


Organizační údaje

Účastnický poplatek

Dvoudenní workshop: 21.000,- Kč bez 21% DPH/osoba

Ubytování a stravu si každý účastník hradí sám.

Počet účastníků je limitován:

 • max. počet účastníků 8

Termíny konání:


Program workshopu

První den - CPV Kunštát

09:00 - 10:00 Registrace účastníků

10:00 - 10:10 Zahájení – organizační informace

10:10 - 11:30 Úvodní přednáška - komplexní přehled

 • Tomografické zařízení
 • Princip počítačové tomografie
 • Tomografická rekonstrukce
 • Zdroje rentgenového záření (otevřené trubice)
 • Snímače rentgenového záření (plošné detektory)

11:30 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:30 Interpretace dat

 • Voxelové rozlišení (geometrické zvětšení)
 • Tomografické artefakty (kruhové, kuželové, kovové artefakty)
 • Analýzy CT dat v rámci softwaru VG Studio
 • Prohlížeč myVGL

14:30 - 15:00 Coffeebreak

15:00 - 16:30 Teoretická příprava na praktickou část

 • Upevnění vzorku
 • Návod nastavení přístroje GE phoenix v | tome | x L240 pro daný typ vzorku

16:30 Ukončení prvního dne


Druhý den – CEITEC,CT laboratoř, Netme centre, Brno

 

08:50 - 09:00 Rozdělení účastníků do dvou skupin

 

1. skupina

09:00 - 10:30 Realizace tomografického měření

 • Kalibrace systému GE L240
 • nastavení µCT stanice GE L240
 • Tomografická rekonstrukce pomocí softwaru Datos

10:30 - 12:00 Zpracování dat v softwaru VG Studio MAX

 • Vizualizace dat, registrace objektu v souřadném systému
 • Určení povrchu a generování STL modelu
 • Výpočet porozity a rozšířené varianty podle VW 50097
 • Měření rozměru, srovnání s CAD modelem

12:00 - 13:30 Oběd

13:30 - 15:00 Představení měření na nanoCT systému Rigaku Nano3DX

 • Příprava vzorků pro měření s vysokým rozlišením
 • Ukázka realizace měření
 • Fázový kontrast

15:00 - 15:30 Diskuze

15:30 Ukončení workshopu

 

2. skupina

09:00 - 10:30 Představení měření na nanoCT systému Rigaku Nano3DX

 • Příprava vzorků pro měření s vysokým rozlišením
 • Ukázka realizace měření
 • Fázový kontrast

10:30 - 12:00 Zpracování dat v softwaru VG Studio MAX

 • Vizualizace dat, registrace objektu v souřadném systému
 • Určení povrchu a generování STL modelu
 • Výpočet porozity a rozšířené varianty podle VW 50097
 • Měření rozměru, srovnání s CAD modelem

12:00 - 13:30 Oběd

13:30 - 15:00 Realizace tomografického měření

 • Kalibrace systému GE L240
 • nastavení µCT stanice GE L240
 • Tomografická rekonstrukce pomocí softwaru Datos

15:00 - 15:30 Diskuze

15:30 Ukončení workshopu