Contact

Vysoké učení technické v Brně
CEITEC - Středoevropský technologický institut
Technická 3058/10, 616 00 Brno
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. – Vedoucí výzkumné skupiny
+420 541 142 846,
jozef.kaiser@ceitec.vutbr.cz
www.ceitec.cz


Best - Business, a.s.
Zbraslavecká 777, 679 72 Kunštát
Ing. Stanislav Holemý – Statutární ředitel
+420 516 462 165,
bestb@bestb.cz
www.bestb.cz